en
«Дякую» від Visa

«Дякую» від Visa

«Дякую» від Visa в кишеню покладеш

 

Visa дякує вам за довіру зручним та надійним оплатам з карткою Visa
Тому тепер, кожного вівторка, з 31 березня до 23 червня 2015 року, купуючи в Ашані на суму від 500 грн, власники карток Visa отримують сертифікат на 50 грн у подарунок!  Тепер у вас є вагома підстава перенести велику закупівлю на вівторок та отримати подарунковий сертифікат. Головне - не забудьте розрахуватися з карткоюVisa!
Бажаємо приємного та вигідного шопінгу з Visa!

 

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ

«Дякую» від Visa в кишеню покладеш»

(далі – «Правила» та «Акція» відповідно)

 

1. ІНІЦІАТОР ТА ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ

1.1. Ініціатором Акції є VisaInternationalServicesAssociation(далі – «Ініціатор»), яке знаходиться за адресою: 01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19/21

1.2. Організатором та виконавцем Акції є  ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» (надалі – «Організатор» або «Виконавець»), код ЄДРПОУ 35442481, розташоване за адресою: пр-т Московський, 15-А, м. Київ, 04073

 

1.3. Акція проводиться на території України в місцях проведення Акції, а саме в гіпермаркетах Виконавця (надалі – Місця проведення Акції або Торгові Точки) , які розташовані за наступними адресами:

«АШАН СОКІЛЬНИКИ»

Україна, Львівська область, Пустомитівський район, село Сокільники, вул. Стрийська, 30

 


1.4  В рамках проведення Акції Учасники Акції мають можливість отримати наступні заохочення:
 

- Подарункові сертифікати мережі гіпермаркетів «Ашан» номінальною вартістю 50 (пʼятдесят) грн. (надалі за текстом – Сертифікат/Заохочення)

 

Кількість Сертифікатів, що розповсюджуються по магазинах для подальшої передачі Учасникам Акції – 30000 шт.

 

Кількість Сертифікатів є обмеженою. Вважається, що в тих Місцях проведення Акції, де заохочення закінчилися, Акція припинилася достроково. 

       

Сертифікат мережі «Ашан» дає право його предʼявнику при наступному розрахунку за товари, які купуються в гіпермаркеті «Ашан» на території України, в гіпермаркетах, що вказані вище, на придбання товарів на суму рівну номіналу подарункового Сертифікату. У разі перевищення вартості покупки над номіналом Сертифікату, предʼявник Сертифікату має право на використання Сертифікату в розмірі номіналу Сертифікату з доплатою решти суми вартості придбаного товару.

 

Сертифікат не може бути використаний при розрахунку за алкогольні напої та тютюнові вироби.

 

Сертифікат може бути використаний Учасником Акції до 23червня 2016 року. Сертифікат, що не був використаний до зазначеної дати вважається таким, що втратив свою дію. Жодних відшкодувань Учаснику Акції у звʼязку з такою втратою дії Сертифікату Ініціатор або Виконавець не здійснює.

 

Зовнішній вигляд, різновид, тип/вид та характеристики (упаковка/об’єм, і інші характеристики) Заохочень визначаються на розсуд Організатора та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах.

Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягають.

Ініціатор та/або Виконавець не несе ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочень Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість Учасниками Акції скористуватись наданими Заохоченнями з будь-яких причин.

 

 

 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ

2.1. Участь в Акції мають право взяти дієздатні фізичні особи-громадяни України, яким виповнилося 18 років (далі – «Учасники Акції»). Клієнти гіпермаркетів Виконавця можуть стати Учасниками Акції за умови виконання ними умов участі в Акції, що передбачені положеннями розділу «Учасники Акції» та іншими вимогами цих Правил (далі –«Учасник Акції»/ «Учасники Акції»).

2.2. В Акції беруть участь держателі всіх карток Visa,емітованих банками, які зареєстровані на території України та ведуть свою банківську діяльність згідно з чинним законодавством України, для використання фізичними особами, та активованих до початку та/або в період проведення Акції (надалі – «Картки»).

Учасник Акції має право брати участь в Акції не більше одного разу в день таза умови виконання умов, що визначені в цих Правилах.

 

 

2.3. До участі в Акції не допускаються такі особи:

2.3.1. власники, працівники та представники будь-якої компанії, залученої до проведення цієї Акції;

2.3.2. власники та працівники Ініціатора та Виконавця,;

2.3.3. чоловік або дружина осіб, перелічених у п.3.2.1 та 3.2.2. цих Правил;

2.3.4. найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених у п.3.2.1 та 3.2.2. цих Правил;

2.3.5.  особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилось 18 років;

2.3.6. недієздатні та обмежено дієздатні особи, іноземці та особи без громадянства;

2.3.7. особи, які не виконали умови участі у Акції, порушили ці Правила та/або були дискваліфіковані.

 

2.4. Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних для участі у Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку та/або будь-яких інших даних є підставою для дискваліфікації такого Учасника Акції без отримання будь-яких заохочень.

 

2.5. Представники Виконавця або залучені ними треті особи, які безпосередньо повʼязані з організацією та проведенням Акції, мають право перевірити вік та інші дані осіб, які бажають взяти участь в Акції,  витребувати документи, що про них свідчать. У разі ненадання документів особами, які бажають взяти участь в Акції, такі особи не мають права стати Учасниками Акції і не мають права на отримання Заохочень.

 

Для того, щоб взяти участь в Акції та отримати одне Заохочення Акції, необхідно у строки Акції, кожного вівторка в період з 31березня 2015 року по 23 червня2015 року (надалі - «строк дії Акції»):

 

1) придбати в будь-якому Місці проведення Акції*, товар на суму 500,00 (п’ятсот гривень 00 копійок) і більше гривень з урахуванням ПДВ, та розрахуватися за придбаний товар з використанням картки Visa  (далі – Картка), емітованої одним з українських банків (далі - Транзакція). Зберегти чек.;

 

2) в дні та години роботи Місць проведення Акції, а також в строки дії Акції, Учасник акції повинен пред’явити персоналу Виконавця в ПОК (Пункті Обслуговування Клієнтів), який знаходиться у такому Місці проведення Акції, чек, який підтверджує факт здійснення Транзакції.

На підставі чека, представник Виконавця на ПОК надає такому Учаснику Акції Заохочення Акції,  за умови  наявності Заохочень Акції в торгівельній точці, в якій було здійснено Транзакцію та робить відмітку на чеку про отримання за ним відповідного Заохочення. За один касовий чек Учасник Акції отримує одне заохочення.

* Режим роботи Місць проведення Акції розміщено в Місцях проведення Акції та на сайті http://www.auchan.ua/.

 

Виконавець має право відмовити у наданні заохочення у випадку, якщо у нього виникнуть підозри стосовно оригінальності розрахункового документу (касового чеку), який пред’являється Учасником Акції для отримання заохочення, або у випадку, якщо розрахунковий документ не відповідає формі, затвердженій чинним законодавством України, сильно затертий, або має ушкодження, які не дозволяють розпізнати нанесену на ньому інформацію.

 

 

3.  СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

3.1. Акція проводиться в Місцях проведення Акції кожного вівторка в період з 31березня 2015 р. по 23червня2015 р. включно (далі по тексту – «Період проведення Акції») з врахуванням положень цих Правил.

 

4. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН

 

4.1. Інформування щодо Правил та умов Акції та внесення змін до них здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції в Місцях проведення Акції, розміщення скороченої інформації щодо механіки Акції на інформаційних матеріалах в Місцях проведення Акції та на сайтах www.visa.com.uaта www.auchan.ua

5. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

 

5.1. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, що не урегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Виконавця Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

 

5.2. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.

 

5.3. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання умов цих Правил вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Заохочення, при цьому така особа не має права на одержання від Ініціатора / Організатора та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації.

 

5.4. Результати Акції є остаточними і не підлягають переглядові.

5.5. Ініціатор /Виконавець та залучені ним для проведення Акції треті особи не несуть відповідальності за несвоєчасну участь в Акції, згідно Правил, що трапилось не з вини Ініціатора /Виконавця/третіх осіб.

5.6. Будь-який Учасник Акції вправі відмовитися від отримання Заохочення Акції, шляхом усного повідомлення персоналу Виконавця під час   участі в Акції, згідно п.2.5. цих Правил.

5.7. Ініціатор /Виконавець не несе жодної відповідальності за неотримання будь-яким з Учасників Акції, Заохочень Акції, з будь-яких причин, у тому числі з причини невиконання (несвоєчасне виконання) своїх обов'язків Учасниками Акції, передбачених цими Правилами, за настання обставин непереборної сили (форс-мажор), тощо.

Заохочення Акції, які залишилися не витребуваними у зв'язку з тим, що Учасник Акції не виконав умови цих Правил, використаються на розсуд Організатора.

5.8. Передача права на отримання Заохочення Акції третій особі не допускається.

.

5.10. Організатор має право:

- відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах;

- відмовити у видачі Заохочень Акції  Учаснику Акції, який не виконав умови, необхідні для отримання таких Заохочень Акції, згідно цих Правил.

5.11.  Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Виконавцем та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

5.12. Для уникнення сумнівів, Ініціатор, компанія Visa Inc. і будь-які її афілійовані особи не є Організатором Акції, не беруть участі в розіграші та/або врученні призів/заохочень, а також визначенні переможців, і не несуть відповідальність за дотримання Організатором Правил Акції, законодавства України, а також не відповідають за претензії Учасників Акції.

 

 

 


 

Різдвяна коляда у ТРЦ King Cross Leopolis
Опубліковано: